morten-holding-peas-sustainability-header

ONZE REIS NAAR DUURZAAMHEID:
ZO BEGON HET IN 2021

 

Om te weten hoe we het groener konden doen, hadden we een ijkpunt nodig. Wat was de milieu-impact van wat we al deden? Waren we laf lichtgroen of donker bosgroen? Tijd dus voor een stukje zelfanalyse. Nou ja, om eerlijk te zijn hebben we daarvoor een aantal wetenschappers ingeschakeld.

 

Die hebben zich een slag in de rondte gerekend. Ze hebben gekeken waar al onze ingrediënten groeien, en naar elke fase van hun levenscyclus. Ze hebben van alles doorgerekend: de uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik, watervervuiling en de impact op de plaatselijke natuur. Want je wilt toch niets eten waarvoor een aap uit een boom is gejaagd? Wij niet in elk geval.

 

En jij kunt ook iets met al die informatie. We hebben namelijk een calculator gemaakt. Daarmee bereken je eenvoudig hoe groot je duurzaamheidsimpact is als je een deel van je vleesconsumptie vervangt door een product van Meatless Farm.

 

MEET NU JE IMPACT!

ONZE  AANDACHTSGEBIEDEN VOOR DE TOEKOMST

 

Als Meatless Farm willen we echt zoveel mogelijk impact maken. Voor ons duurzaamheidsplan hebben we zes aandachtsgebieden vastgesteld:

 

DUURZAME INKOOP

 

ONTWIKKELING VAN MEER PRODUCTEN

 

SLUITEN VAN ONZE AFVALCIRKEL

 

POSITIEF VOOR HET KLIMAAT

 

POSITIEF VOOR DE NATUUR

 

POSITIEF VOOR MENSEN

 

Binnenkort vertellen we meer over de activiteiten die we hiervoor in de planning hebben.